Fler hundar allvarligt bitna av ormar

I början av sommaren har fler hundar än normalt skrivits in på Djursjukhuset i Kalmar, på grund av ormbett. I slutet av maj och i juni skrevs två till tre hundar in i veckan, jämfört med tidigare år då snittet legat på en hund var tredje vecka ungefär.

Anledningen till att fler hundar drabbas så allvarligt så att de måste skrivas in tros vara att huggormarna är giftigare just nu, eftersom den långa vintern medfört en lång dvala för ormarna och att ormarna inte hunnit göra sig av med giftet som blivit väldigt koncentrerat.