Bad förbjuds på badplats i Västervik

Västerviks kommun har utfärdat badförbud på badplatsen Breviksbadet. Detta på grund av att dagvatten, som kan vara förorenat, har runnit ut i Gamlebyviken.