25 järnvägsbyggnader säljs eller rivs

Omkring tusen järnvägsbyggnader ska säljas eller rivas i landet. Det uppdraget har Banverket fått av regeringen. 25 järnvägsbyggnader och två stationshus i Kalmar län ska försvinna från myndighetens ägor.

Att göra om stationshus nära järnvägsspåren till bostadshus kan innebära en säkerhetsrisk, med höga bullernivåer. Om de byggnader som går att använda inte går att sälja, kommer de istället att rivas.

Redan idag har omkring 60 järnvägsbyggnader rivits i landet.