Syfilis allt vanligare i Kalmar län

Könssjukdomen syfilis som betraktades som mer eller mindre utrotad för tio år sedan, har åter fått grepp bland svenskarna. Hittills i år har fler fall rapporterats än under hela 2005 och Kalmar län är det län i Sverige som har flest antal rapporterade fall per invånare. Men eftersom invånarantalet är lågt har få fall gett stort utslag. I övrigt toppas statistiken av Skåne.

I augusti hade 130 fall i hela Sverige noterats hos Smittskyddsinstitutet, vilket är en ökning med hela 55 procent jämfört med samma period i fjol.