Hopp om pengar till fågelforskning

Nu vill Naturvårdsverket anslå pengar till forskning om varför så många fågelarter minskar. Efter de senaste dagarnas rapportering bland annat här i P4 Kalmar om att flera fågelarter i Sverige minskat kraftigt på senare tid går Naturvårdsverkets generaldirektör i dag ut i Dagens Nyheter med beskedet att han är beredd att anslå pengar för forskning.

- Någonting som är glädjande, säger Åke Lindström, som är ordförande i Ottenbykommittén och som i dag leder arbetet med att bevaka de svenska fågelbestånden, till P4 Kalmar. I dag bedrivs lite forskning i landet som är direkt relaterad till varför arterna minskar och de slutsatser man drar hämtas bland annat från engelska och holländska studier.