Granbarkborren orsakar stora skador

En miljon kubikmeter skog antas vara angripen av barkborrar. Det är Skogsstyrelsens och Södra Skogsägarnas bedömning av skadorna på stående skog i det stormdrabbade området efter Gudruns härjningar. Det är den varma sommaren med svår torka i sydöstra Sverige som har medfört en väldigt snabb ökning av antalet granbarkborrar. Det innebär att både den första och andra generationen granbarkborrar har hunnit svärma under sommaren. Samtidigt har torkan försvagat trädens motståndskraft.

Angreppen finns över hela det stormdrabbade området men med tyngdpunkt på de centrala, östra och södra delarna av stormområdet. Det är den varma sommaren med svår torka i sydöstra Sverige som har medfört en väldigt snabb ökning av antalet granbarkborrar. Det innebär att både den första och andra generationen granbarkborrar har hunnit svärma under sommaren. Samtidigt har torkan försvagat trädens motståndskraft. Eftersom angripna träd är svåra att hitta så länge kronan är grön är det först nu i september som angreppens totala omfattning visat sig.