Justitieombudsmannen kritiserar Kriminalvården i Västervik

Efter att personalen på anstalten där av misstag öppnat två brev från svenska myndigheter till en intagen.

Kriminalvården konstaterar själva att anstalten måste skärpa sin noggranhet vad det gäller postöppningen.
Justitieombudsmannen instämmer, men säger att Kriminalvården ändå inte kan undgå kritik.