Nybro på väg att bli nationellt trafikutbildninscentrum

Svenska Trafikakademin är namnet på det nya utbildningscentrum som byggs upp i kommunen.

Redan nu finns transportutbildningar på gymnasienivå och för vuxenstuderande, man har ansökt om att få utöka med en bussgren och efter årsskiftet startar en ny utbildning för trafiklärare.
Kommunen har dessutom fått i uppdrag av Vägverket att utarbeta former för en ny utbildning för trafikinspektörer, utbildningen ligger i dag i Borlänge men där är Vägverket varken nöjda med kvaliten eller priset.

Marie Bredman, som är verksamhetschef för Nybro kommuns nya utbildnings- och utvecklingscenter Brunnen, säger till P4 Kalmar att hon tror det är helheten som Nybro har att erbjuda som lockar Vägverket.
Än är inte det formella beslutet taget men ingenting talar för att det inte skulle bli av.