Förhoppningar om 1400-talsskepp

Marinarkeologen Lars Einarsson från Kalmar läns museum leder de dykningar som undersöker ett vrak utanför Saxemara i Blekinge.

En ringbrynja, tunnor och gamla djurben är några av dom saker som har hittats vid dykningarna runt det sjunkna skeppet, som man tror kan vara det danska skeppet Gribshunden som sjönk 1495.