Miljöpartiet får stor utdelning i landstinget

Miljöpartiet fick historiskt stor utdelning i förhandlingarna kring makten i landstinget. Största sensationen är att rollen som en av två vice ordföranden i regionförbundet lovas bort till miljöpartiet, oavsett om vänsterblocket får majoritet eller inte i regionförbundet.

Som vi berättat tidigare finns en tvist kring hur mandaten ska fördelas där.

Skulle borgarna vinna tvisten hamnar vänsterblocket i opposition och får bara en topppost i regionförbundet som största partiet socialdemokraterna förbundit sig att ge bort till miljöpartiet.