Satellitövervakning av farten kan rädda liv

Där inte information och kraftigt höjda böter hjälper kan satellitövervakning och larm bli ett effekt medel mot fortkörning. ISA-systemet, som bygger på satellitinformation om gällande hastighetsgräns och har exakt koll på hur fort du kör, monteras in i allt fler bilar.

Vägverket monterar in ISA-systemet i alla sina nya bilar, NTF, Stockholms lokaltrafik och flera kommuner som Göteborg och Växjö tar också tekniken till hjälp för att minska döden på vägarna. Över 100 trafikanters liv skulle kunna räddas per år om alla höll dom svenska hasighetsgränserna.