Ölandsbageri i konkurs

Sörens bröd i Borgholm har försatts i konkurs.

Det familijeägda bageriet hade förluster från förra året som man inte lyckats återhämta och därför tvingas man till konkurs.

Anrika Sörens som bl a bakar den välkända Ölandslimpan har 12 anställda. Konkursförvaltaren Tommy Lindgren säger till P4 Kalmar att ambitionen är att driva verksamheten vidare och man söker nya intressenter.

Sörens bröd omsätter dryga 20 miljoner kronor per år.