Trafikfrågor lyfts fram i riksdagsarbetet

Länets nya riksdagsledamot moderate Jan R Andersson vill nu sätta kommunikationsfrågorna högst på listan över saker att börja ta itu med när den nysammansatta riksdagen börjar sitt arbete. Satsningar på E22:an ser han som den viktigaste faktorn för att infrastruktren ska bli så bra att jobben säkras och invånarna ska kunna bo kvar.