Kalmarforskare får stöd av KK-stiftelsen

Alf Månsson, docent i kemi och biomedicinsk vetenskap vid Högskolan i Kalmar, får stöd av KK-stiftelsen för att utveckla en ny typ av läkemedelstestningssystem.

I två nya rapporter i den ansedda tidskriften Langmuir, där hans forskning är en del av redovisningen, berättas om molekylmotorer från levande celler som kan användas som små ”fabriker” för läkemedelsutveckling, diagnos av sjukdomar eller för miljöövervakning.

Bakom rapporterna står också kollegor vid Högskolan i Kalmar och forskare från Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet.