Färre platser när boende läggs ner

I Ankarsrum minskas platserna i så kallat särskilt boende med tio. Detta när Ekliden läggs ner, som socialnämnden i Västervik nu bestämt. Konsekvensen blir färre platser för äldre.

Nämnden tog beslutet trots protestlistor både från personal, ortsbor och boende - det skriver Västervikstidningen. Antalet tjänster i omsorgen kommer inte att att minska genom beslutet. Avsikten är att platserna i särskilt boende ska ersättas av ett så kallat seniorboende i närheten av det nya boendet på orten.