Fler turister övernattade i länet

Antalet övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem i länet har i år ökat med 3,2 procent från året innan. 437 771 övernattningar har gjorts här enligt de preliminära beräkningarna som presenteras av Nutek. Men ökningen av antalet gästnätter är inte lika stor som i landet som helhet där volymerna ligger högre än någonsin tidigare.