Fler Samhallenheter läggs ner i länet

Allt fler av Samhalls tio enheter i länet kommer successivt att läggas ner och centraliseras till ett fåtal större. Det är den nya inriktning som Samhall i dag arbetar efter som innebär att de anställda ska ut till företag i olika bemanningsjobb. Det hänger ihop med att det är i dag allt svårare att få tag på legoarbeten till Samhall eftersom företagen sköter det i egen regi.

Sven-Åke Wallin, distriktschef på Samhall i Kalmar län, säger till P4 Kalmar att han har förståelse för att de anställda blir oroliga för att lämna den trygghet de har i sitt på jobb på samhall i dag.