Personal styr äldreomsorg i Hjorted

I Hjorted i Västerviks kommun, där ska personalen från årsskiftet själva driva äldreomsorgen. Socialnämnden i Västervik har sagt ja till en ny driftsform - intraprenad. Det innnebär att personalen fortfarande är kommunanställd, men att en ledningsgrupp på orten ska styra verksamheten. En huvudtanke är att personalen ska bli mer delaktig och ha närmare till sina chefer.