40 miljoner insekter samlades in

Forskningsprojekt på Öland visar att det finns fler insekter i Sverige än man vetat tidigare.

Projektet leds från Öland och under tre år har man fångat insekter i ett 70-tal fällor runt om i landet. Trots att man bara gått igenom två procent av fångsten har man hittat 500 arter som aldrig beskrivits i världen - och tusen nya arter för Sverige.

På fredagen tog man ner den sista fällan på Öland och forskrana räknar med att det tar flera år att gå igenom allt insamlat material. De ska nämligen fortsätta att gå igenom de 40 miljoner insekter som samlats in.