Klartecken för jakt till 17 december

Naturvårdsverket försvårar enligt Jägarförbundet deras försök att få en bättre älgstam. Inför årets jakt var det tänkt att inrikta sig på att skjuta kalvar och spara de vuxna älgarna. Men Naturvårdsverket ger nu jägarna rätt att skjuta vuxna älgkor till den 17 december, istället för bara två veckor som Jägarförbundet och Länsstyrelsen ville.