Oljeutsläppen i Östersjön blir färre

Fortfarande är det svårt att lagföra oljebrott.

Oljeutsläppen minskar i Östersjön. Hittills i år har olja släppts ut ett tjugotal färre gånger i södra Sverige jämfört med i fjol. Kent Edlund, förundersökningsledare på Kustbevakningen, tror att den främsta orsaken till minskningen är deras insatser.

Till sin hjälp har Kustbevakningen flyg som cirkulerar över det största fartygsstråket, satellitbilder och båtar. De senaste två åren har utsläppen minskat, men det är svårt att få exakta siffror eftersom Kustbevakningen ändrat systemet för sin rapportering.

Det vanligaste är att förbränd olja dumpas i havet - olja som egentligen skulle ha lämnats i hamn mot en avgift. Men trots att övervakning ökat och utsläppen ju minskar, är det få utsläpp som får rättsliga följder. Det beror på att det är svårt att ta reda på vilket fartyg oljan kommer ifrån, ofta är det tusen fartyg som passerar på samma ställe under en dag. Därefter gäller det att också hitta en ansvarig person - och bevisa att utsläppet var medvetet.