Salvestadens kapital snart slut

Medeltidssatsningen Salvestaden i Kalmar noterar ännu ett år med vikande publikintresse och därmed allt sämre ekonomi.

Bara 14000 besökare har hittills i år varit i Salvestaden mot budgeterade 27.000 och det egna kapitalet är nu så litet att en kontrollbalansräkning måste göras för att utreda vilka alternativ det finns för Salvestaden framtid och vad en eventuell försäljning skulle innebära.