Rekordstor skogsavverkning oroar

Avverkningen av skog är rekordstor i hela landet och fortsätter avverkningen att öka i samma takt som under senare år kan skogsbrukets hållbarhet äventyras. Det visar Skogsstyrelsens senaste beräkning av virkesbalansen i svenska skogar.

87 miljoner kubikmeter skog avverkades under 2004. Det är tre miljoner mer än tidigare år.

Genom produktionshöjande åtgärder som bättre föryngringar, ökad röjning och gödsling på lämpliga marker kan balansen mellan avverkning och tillväxt långsiktigt förbättras skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.