Utskottsuppdrag för länets riksdagsmän

I dag när riksdagen utsåg ledamöterna till de 15 utskotten, det vill säga den instans i riksdagen där besluten förbereds, så tog länets riksdagsmän ordinarie platser i Konstitutions-, Social-, Kultur-, Närings- samt Miljö- och Jordbrukutskottet.

De fick också suppleantplatser i följande utskott Civil-, Kultur-, Utrikes-, Försvar-, socialförsäkrings-, Närings- samt Miljö och Jordbruksutskottet.

Moderaterna:
Eva Bengtsson Skogsberg - Ordinarie Konstitutionsutskottet. Suppleant Kulturutskottet.
Jan R Andersson - Ordinarie Socialutskottet. Suppleant Civilutskottet.

Centern:
Anders Åkesson - Ordinarie Kulturutskottet. Suppleant Utrikesutskottet .

Kristdemokraterna:
Catrine Pålsson Ahlgren - Ordinarie Socialutskottet. Suppleant Försvarsutskottet.

Socialdemokraterna:
Håkan Juholt - Suppleant i Utrikes och Försvarsutskottet.
Lena Hallengren - Ordinarie i Miljö och Jordbruksutskottet. Suppleant Socialförsäkringsutskottet
Krister Örnfjäder - Ordinarie Näringsutskottet. Suppleant Trafikutskottet
Desirée Liljevall - Suppleant Social och Trafikutskottet.