Oppositionen klar

Nu står det klart hur det borgerliga oppositionen fördelar sig över de olika områdena inom landstinget. Borgarna som styrt landstinget i fyra år förlorade slaget om makten när vågmästaren Miljöpartiet valde Socialdemokraterna och Vänstern som samarbetspartners. De fyra borgerliga partierna har istället fått förhandla om oppositionslandstingsrådsposterna och den största överraskningen är att centerpartisten Christer Jonsson nomineras till landstingsstyrelsens vice ordförande med ett samlande ansvar för oppositionens ekonomifrågor.

Moderaternas gruppledare Malin Petersson nominerad som vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsdelegationen samtlandstingsråd i opposition för slutenvården och den högspecialiserade regionsjukvården.

Kristdemokraternas gruppledare Anders Andersson är nominerad som landstingsråd i opposition med ansvar för primärvård och folkhälsa.

Folkpartiets gruppledare Lars Hamrin är nominerad till oppositionslandstingsråd för Personalfrågorna samt tandvården och kommer också att bli vice ordförande i det folkhögskoleråd som kommer att bildas.

Utöver dessa uppdrag fördelade mellan gruppledarna kan noteras att moderaterna utser vice ordförande i landstingsfullmäktige medan kristdemokraterna kommer att inta det enda vice ordförande uppdrag som finns i ett fullmäktigeutskott, medborgarutskottet.

Uppdraget på 75 % som samordnare för oppositionen kommer att delas mellan moderaterna och kristdemokraterna.

I Regionförbundet kommer från majoriteten att nomineras ordförande från centerpartiet, vice ordförande från moderaterna och övrig ledamot i arbetsutskottet från kristdemokraterna.