Vill ha övervakningskameror trots kritik

Trafikpolisen i Sörmland vill nu ha bevakningskameror på sörmlandska vägar, trots den kritik som kamerorna fått den senaste tiden. Bland annat att de ofta är ur funktion. Trafikpolischefen Inge Carreman har kontaktat rikspolisstyrelsen och han ser stora fördelar med övervakningskameror.
Trafikövervakningskameror har satts upp på prov på 15 vägar i Sverige. Men det finns möjlighet att sätta upp fler. Projektet gäller de 100 farligaste vägarna i landet och bland dem finns riksväg 55 mellan Strängnäs och Hjulsta. Nu hoppas trafikpolischefen att sträckan ska ingå i projektet innan årets slut. Rikspolisstyrelsen vill att projektet ska permanentas och om verksamheten utökas menar Inge Carreman att det finns fler sträckor i länet som kan vara aktuella, bland annat 53:an och 56:an.