Jk kritiserar Trosa för vändplan

En vändplan borde enligt Trosa kommuns detaljplan ha byggts vid Persögatan i Trosa. Men så har inte gjorts. Och nu får kommunen kritik från justitieombudsmannen för att en tjänsteman från samhällsbyggnadskontoret sagt att en vändplan är onödig, utan att hänvisa till ett beslut som går att överklaga.