V vill inte kommentera ojämn könsfördelning

Västerpartiet vill inte kommentera varför att de inte fått fram kvinnor på valbar plats på Katrineholms nomineringslistor inför valet, trots kvotering. Lillemor Johansson, ombudsman för Vänsterpartiet Sörmland, säger att det är olyckligt.
Vänsterpartiet könskvoterar för att få en jämn fördelning mellan kvinnor och män i politiken. Men det gör man alltså inte i Katrineholm, där det inte finns en enda kvinna på valbar plats på vänsterpartiets listor. Moderaterna har lägst andel kvinnor på nomineringslistorna i hela Sörmland och Lotta Finstorp, moderat oppositionsråd i Flen, tycker att kvinnorna själva ska ta större ansvar för att få en bättre fördelning mellan män och kvinnor inom politiken. Hon tror inte på könskvotering.