Maxtaxan har inte gett barn längre dagisdagar

Maxtaxereformen inom barnomsorgen har hittills inte inneburit att barnen i Eskilstuna tillbringar mer tid på dagis än innan reformen trädde i kraft. Det framgår av en skrivelse till kommunsstyrelsen.
Kommunen befarade att maxtaxan, med betydligt billigare barnomsorgsavgifter än tidigare, skulle göra att barnen fick tillbringa mer tid på dagis vilket alltså inte blev fallet. Föräldrarna har valt att inte ha barnen längre tid på dagis, och arbetslösa föräldrar hade i Eskilstuna redan innan reformen rätt att ha sina barn på dagis ett antal timmar per vecka.