Sörmlänningar oroas allt mer för brottslighet

Oron för att utsättas för brott i Sörmland ökar. Det visar en medborgarundersökning som polisen genomfört bland befolkningen i länet. Eskilstuna dominerar när det gäller antalet människor som uppger att de är oroliga för att utsättas för överfall eller misshandel.
Samtidigt som fler personer än de senaste åren uppger att de är oroliga för att bli utsatta för brott, inbrott i bostad, i bil eller för att bli överfallen, så uppger något färre än tidigare att de faktiskt har blivit utsatta för brott. Men det finns skillnader beroende på var man bor i Sörmland. Tre fjärdedelar uppger att de är oroliga för att utsättas för stöld eller skadegörelse av bil, motorcykel eller moped i Eskilstunas bostadsområden Råbergstorp, Lagersberg och Stenby. Det är den högsta siffran i länet tätt följt av centrala Eskilstuna. I Katrineholm svarar närmare hälften samma sak, och i Nyköping något färre att de är oroliga. Eskilstuna dominerar när det gäller antalet människor som uppger att de är oroliga för att utsättas för överfall eller misshandel. Hälften av de tillfrågade i Eskilstuna svarar att de är oroliga för att vara ute ensam sent en kväll, samma siffra för Katrineholms tätort är 23 procent och Nyköping 20. Oron för att utsättas för inbrott i bostad är störst i delar av Nyköping, Skogstorp i Eskilstuna och delar av Gnesta och Mariefred.