Misstankar om illegalt pokerspel i Eskilstuna

Lotteriinspektionen i Strängnäs misstänker att det förekom olagligt spel om pengar vid pokerturneringen Eskilstuna Open som hölls i helgen. Myndigheten tipsade polisen i Eskilstuna som gjorde en inspektion men valde att låta turneringen med över 200 deltagare fortsätta, något som förvånar Lotteriinspektionen.  

- Vi kan inte vara säkra på att det spelades om pengar. Men av det material som vi skickade till polisen framgick att deltagaravgiften var 3 300 kr. Från vår sida sätt framstod det som osannolikt att det inte skulle spelas om pengar, säger Peter Alling, jurist på Lotteriinspektionen. 

- Men sedan har väl polisen på plats gjort en annan bedömning, fortsätter Peter Alling.

Polisen i Alingsås stoppade en liknande tävling i Alingsås efter en anmälan från Lotterinspektionen. Men polisen i Eskilstuna lät tävlingen fortsätta.

- I det här Eskilstunafallet rörde det sig om betydligt högre deltagaravgift än vad det gjorde i Alingsås. Så det är kanske lite förvånande att man släpper det, säger Peter Alling.

Lotteriinspektionen misstänker alltså att avgiften på 3 300 kronor per deltagare använts till vinster i pokertävlingen Eskilstuna Open.

Men det tillbakavisar arrangören Lennart Åkervall på Eskilstuna Pokerklubb även om han medger att det kan ha förekommit spel om pengar vid sidan av tävlingen.

- Jag arrangerar turneringen sedan vad som händer runtomkring det har ju inte jag hundra procent koll på, säger Lennart Åkervall.

- Om ett sällskap sätter sig vid ett annat bord kan ju inte jag veta om de spelar om pengar eller marker, fortsätter han.

Johan Norrman närpolischef i Eskilstuna säger till Radio Sörmland att polisen i förhand informerade turneringens arrangörer i Eskilstuna om att spel om pengar inte är tillåtet. När polisens patruller besökte turneringen fann man inget som tydde på illegalt spel och det fanns inga skäl att stoppa turneringen. Men enligt Johan Norrman ska polisen ska nu sammanställa den information som finns i ärendet och det kan bli aktuellt att starta en förundersökning senare.

Reportrar Magnus Johansson och Per Hagström
magnus.johansson@sr.se
per.hagstrom@sr.se