Småbåtshamn i Vingåker

Kommunstyrelsens arbetsutskott är positiva till en småbåtshamn i Vingåker och föreslår att Kommunstyrelsen deltar i projektet. En småbåtshamn med gästbrygga och uteservering planeras vid nuvarande Åbrokiosken.
Projektet beräknas kosta 2,8 miljoner kronor och planeras att genomföras med hjälp av EU-bidrag, samt med hjälp av föreningen Åns vänner.