Nya tag mot sextrakasserier

Särskilda planer mot sextrakasserier och vulgärt språkbruk inom skolan bör övervägas. Det menar gymnasiechefen i Eskilstuna, Bo Karlsson efter Arbetslivsinstitutets undersökning om att sextrakasserier har blivit en del av vardagen för många skolelever.
I en undersökning bland 17-åringar som Arbetslivsinstitutet har gjort säger hälften av flickorna att de har trakasserats, bland annat genom nedsättande språkbruk och oönskade beröringar. Bland pojkar säger sig 40 procent ha blivit sexuellt trakasserade. Skolorna i länet har mobbningsplaner där trakasserier ska motverkas och frågan är känd och diskuteras mellan elever och lärare kontinuerligt. Gymnasiechefen Bo Karlsson säger att han ska ta upp frågan på nytt med gymnasietrektorerna och säger att det nu kanske behövs särskilda åtgärder.