"Inga medicinska fel gjordes vid tvillingdöd"

Inga medicinska fel gjordes i samband med att ett Eskilstunapar som väntade tvillingar flyttades från Mälarsjukhuset i Eskilstuna till Uppsala, och sen till Åbo i Finland. Det säger Bettina Ouvrier överläkare på förlossningsavdelningen på Mälarsjukhuset.
Tvillingarna avled under förlossningen i Finland. Och att paret flyttades från mälarsjukhuset till Uppsala var ett riktigt beslut säger Bettina Ouvrier. Inte helller Alf Egnerfors orförande i landstingsstyrelsen i Sörmland tycker att fallet ger anledning till at se över de avtal och riktlinjer som finns. När det gäller födslar där graviditeten inte nått 26:e veckan har Mälarsjukhuset avtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala om att sjukhuset tar över om specialistvård behövs. Därför skickades Eskilstunaparet till Akademiska sjukhuset i Uppsala som i sin tur på grund av platsbrist skickade dem vidare till Åbo i Finland. Tvillingarna avled i samband med födseln och paret valde att ta hem barnen som handbagage på flygplanet, med flygbolagets tillåtelse. Paret är nu tillbaka på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. - Bägge är mycket trötta, både fysiskt och psykiskt, och de är här nu för att vila ut så att vi kan ge dem vårt stöd vad framför allt gäller den psykoligiska sidan säger överläkaren på förlossningsavdelningen, Bettina Ouvrier.