Öron-näsa-halskliniker flyttas om

Medicinska rådet föreslår att omfattande operationer inom öron-näsa-hals flyttas till Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Idag finns tre öron-näsa-hals kliniker i länet, men medicinska rådet konstaterar att den slutna vården borde samlas på ett sjukhus, Mälarsjukhuset, för att klinikerna i Nyköping och Katrineholm ska kunna öka omfattningen av mottagning och dagkirurgi istället. Det skriver Katrineholmskuriren idag .