Kartläggning över politiker väcker reaktioner

Det kan vara ett hot mot den svenska demokratin att våra folkvalda politiker står så långt ifrån väljarna. Det är en av alla de reaktioner som nu kommer efter vår rapportering inför valet i höst. Politiker tjänar mer, bor bättre, är oftast män och väldigt få politiker har invandrarbakgrund jämfört med befolkningen i sörmland i övrigt visar vår kartläggning.
Det folk har reagerat över är bland annat det faktum att Socialdemokrater tjänar mer än väljarna, färre än en tredjedel av deras kommunpolitiker är lågingkomsttagare samtidigt som 66 procent av befolkningen i sörmland är det. Vissa partier har försvinnande liten andel kvinnor, ett exempel är Katrineholm där Vänsterpartiet helt saknar kvinnor på valbar plats, och där männen lagt beslag på 70 procent av dom valbara platserna hos moderaterna. Av Centerns nominerade politiker till kommunvalen i sörmland är bara en procent invandrare och om man tittar på dom fem första namnen på alla partiernas riksdagslistor har bara tre personer utländsk bakgrund. Och tittar man på hur politikrna bor så ser man att dom i större utsträckning än befolkningen i allmänhet bor i bostadsrätter och villor. Och allt det här är ett problem, det säger Elin Naurin som är statsvetare på Göteborgs Universitet. I längden innebär det en problem för demokratin.