Sämre betyg för länets bilverkstäder

De sörmländska bilverkstäderna har blivit något sämre det senaste året när det gäller kvaliteten på sina arbeten. Det anser i alla fall de kunder som lämnat in bilen till någon av de 30 verkstäder som ingår den årliga undersökning som branschföretaget Kontrollerad Bilverkstad gör. Bland det som versktadskunderna är mest missnöjda med är de prisuppgifter som verkstäderna ger.

I övrigt så är kunderna rätt nöjda med de åtgärder och den hantering som verkstäderna ger. Även om sörmlänningarna med en nöjdnivå på 70 procent är något mindre nöjda än de svenska verkstadskunderna i genomsnitt.

Men med hjälp av ett särkilt ”rött kort” försöker nu Kontrollerad Bilverkstad få branschen att bättra sig. Ett kort som delas ut till verkstäder som  inte sköter sig och som ska tvinga verkstäderna att åtgärda de brister som Kontrollerad Bilverkstad påvisat.

Michael Berwick
michael.berwick@sr.se