JO gav Trosabo rätt om "oplanerad" plan

En privatperson från Trosa kommun har anmält samhällsbyggnadsnämnden där till Justitieombudsmannen, JO. Det här eftersom en vändplan inte byggts om så som kommunen planerat för i sin detaljplan. Istället så blev vändplanen mindre än planerat och för det riktar nu JO kritik mot kommunen.

När Trosabon påpekade att vändplanen avvek från detaljplanen så fick han till svar att den var tillräckligt stor som den var, även om den enligt detaljplanen mycket riktigt skulle ha varit större.

Men Trosabon fick inget beslut som han kunde överklaga, och nu riktar JO kritik mot Trosa kommun för det här.