Smittsamt förkylningsvirus sprider sig

Nu har de första fallen av det mycket smittsamma RS-viruset rapporterats i landet, bland annat ett fall i Västmanland. RS är ett förkylningsvirus som dyker upp under vinterhalvåret och drabbar i första hand små barn. I extrema fall kan det vara dödligt särskilt för nyfödda och sköra spädbarn. Men i de flesta fall finns ingen anledning för nyblivna föräldrar att isolera sig och sina barn.

Ett barn som smittats av RS-viruset kan få symtom som feber, snuva, hosta, blåaktig ton runt munnen och i allvarligare fall pipande andning. 

Det finns inget vaccin mot RS-virus, däremot läkemedel som kan ges förebyggande åt barn i särskilda riskgrupper.

Viruset härjar som värst ungefär vartannat år, hur det kommer att slå i år är för tidigt att säga enligt Carl-Gustaf Sundin, smittskyddsläkare i Sörmland.