Varnar för algblomning i Mälaren

Strängnäs kommun varnar idag allmänheten att vara försiktig vid badande i Mälaren på grund av att algblomingen har börjat på allvar.
Speciellt barn, men även hundar är särskilt känsliga. Algblomning kan ge bland annat hudirritation, ögonbesvär och illamående, kräkningar och diarre. Feber och muskelsvaghet kan också förekomma.