Skola vill intressera fler för politik

Nyköpings folkhögskola satsar på att få invandrare och andra underrepresenterade grupper att bli intresserade av politik och samhällsfågor inför valet.
Som Sveriges Radio Sörmland har rapporterat under veckan, så finns det ett gap mellan politiker och deras väljare, och det är något som rektor på Nyköpings folkhögskola, Jan-Inge Bengtsson, märker av hos sina elever. Folkhögskolan har flera invandrargrupper som studerar inför valet i höst. Undervisningen består bland annat i att valdebatter anordnas på skolan. Men också att träffa politiker inför valet och sedan följa upp de frågor som har kommit upp och se hur det går med dem. Det här är en del i den uppgift skolan har, att befrämja demokratin, säger Jan-Inge Bengtsson. Nyköpings folkhögskola har många elever som kommer från underrepresenterade grupper i samhället och det är just det aktiva arbetssättet som gör att undervisningen ofta går bra säger Jan-Inge Bengtsson.