Samverkan ska stoppa försurning

En samverkansgrupp kring kommunens sjöar och vattenkvalitet bör bildas i Gnesta, för att rädda kommunens sjöar från försurning och övergödning.
Förslaget kommer från en rad föreningar, bland dem Naturskyddsföreningen, Ekologiska lantbrukarna och LRF i Gnesta. Enligt förslaget ska samverkansgruppen styras från kommunens miljöenhet. Olika föreningar ska ta prover i sjöarna och komma med förslag på hur tillståndet i sjöarna ska bli bättre. Ett samarbete behövs med bland andra lantbrukarna som står för en stor del av det fosfor som idag läcker ut till sjöarna, menar föreningarna.