Odell KU-anmäld för aktieägande

Den kristdemokratiske kommunministern Mats Odell, som är delägare i ett företag som säljer vårdtjänster till Gnesta kommun, behåller sina aktier i företaget, och nu har han på grund av det här blivit KU-anmäld.

Det är den socialdemokratiske riksdagsmannen Hans Hoff som anmält Odell. Som kommun- och finansmarknadsminister tillhör Odell finansdepartementet, där han bland annat har ansvar för att fördela de allmänna bidragen till kommuner och landsting, och Hans Hoff som KU-anmält honom säger till Södermanlands Nyheter att problemet med det hela är att Odell bereder ärenden där han själv kan ha stora ägarintressen.