Eskilstuna ska göra äldrevården bättre

Eskilstuna kommun har fått dryg 4 miljoner kronor att satsa på vården av kommunens äldre. Pengarna kommer från staten, och ska användas till att vidarutveckla och förbättra den vård som finns, något som man idag med kommunens egna pengar enligt Helena Henningsson, utvecklare på vuxenförvaltningen, inte har råd med.

Satsningarna gäller följande områden:
- rehabilitering, t.ex. genom ett geografiskt team för de mest sjuka äldre i ordinärt
- kost/nutrition, t.ex. genom att anställa en projektledare för kvalitetssäkring av mat som serveras till äldre i särskilt boende
- läkemedelsgenomgångar
- andra kompletterande insatser, t.ex. genom att projektanställa en demensundersköterska och ytterligare en demenssköterska