Friskoleföretag ville hålla tyst om vinsterna

Ett av Sveriges största friskoleföretag, Vittra, vill ta ut högre vinster från skolorna än vad de egna lärarna och föräldrarna får veta. Det visar ett internt dokument från företagsledningen som P4:s Stockholmsredaktion har läst. Friskoleföretaget Vittra har ansökt om att starta en friskola i Eskilstuna, och ansökan behandlas just nu av Skolverket.
I kontraktet, som Vittras skolchefer skulle skriva under i våras, stod det att skolcheferna skulle hålla tyst om de verkliga vinsterna. Det kontrakt som ledningen för friskoleföretaget Vittra ville att skolcheferna skulle skriva under i våras är mycket kontroversiellt. I debatten kring friskolorna så har många kritiker menat att det är svårt att överhuvud taget kombinera en bra skola med krav på vinst. Som svar har då de största friskoleföretagen sagt att vinsten det rör sig om ligger på 5 till 7 procent och att det är möjligt att att ta ut om bland annat lokalkostnader hålls nere och lärarna arbetar annorlunda än i de kommunala skolorna. Skulle hemlighållas Men kontraktsförslaget som lades fram i våras visar att friskoleföretaget Vittras verkliga mål är högre än så, lönsamhetsmålet är 13 procent för grundskola och gymnasium. En som siffra som inte skolcheferna får nämna för skolans medarbetare, föräldrar eller elever. För utåt är det en vinst på 5-7 procent som gäller. - Jag tror att aktieägarna har stoppat in 25-30 miljoner de senaste två åren och de vet inte om de får tillbaka de här pengar. Jag tycker att det är rimligt att de aktieägarna kan få en avkastning på sina pengar som är något högre än på en riskfri placering och det finns ingen motsättning mellan det och att ha en hög kvalitet i verksamheten, säger Vittras vd Stig Johansson om de enskilda friskolornas lönsamhet. In det slutliga kontraktet som skrevs under av skolcheferna så beslöt man att flytta ut den känsliga informationen om lönsamheten till särskilda kontrakt mellan VD och friskolornas skolchefer.