Fortsatt röda siffror för Sintercast

Utvecklingsföretaget Sintercast med verksamhet i Katrineholm, redovisar fortsatta förluster. Resultatet för årets tredje kvartal hamnade på minus 2 miljoner kronor jämfört med en förlust på 2,5 miljoner kronor samma period i fjol. Sintercast utvecklar tekniker för tillverkning av olika metallegeringar till bland annat motorer.