Första fallen av vinterkräksjukan

Vinterkräksjukan har slagit till Södertälje. Två avdelningar på Södertälje sjukhus har intagningsstopp för att försöka förhindra vidare spridning. Men i Sörmland bara ett par fall upptäckts så här långt.

Carl Gustav Sundin, smittskyddsläkare på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, säger att smittan bara har dykt upp på ett par äldreboende i Sörmland. Något som i och för sig brukar betyda att den redan finns ute i samhället.

De fall vi sett hitintills i länet kan, enligt Carl Gustav Sundin, antingen vara inledningen på en epidemi, eller så blir det allt vi ser av vinterkräksjukan denna vinter.

Enligt Carl Gustav Sundin är det inte ovanligt att vinterkräksjukan hoppar över delar av landet vissa år.