Slut på nattligt oljud från Svalbovikens kross

De oljud som grannar till Svalbovikens kross klagat på nattetid är nu slut. I alla fall enligt Claes Pettersson, ansvarig för krossen.
Enligt Claes Pettersson har Svalbovikens kross under juli månad tillfälligt hyrt ut delar av sin mark till PEAB, som haft ett oljegrusvärk på området. Han säger att det är det som fört oväsen nattetid. Enligt miljöinspektören på Katrineholms kommun har man fått in klagomål från grannarna, och därför begärt bullerutredningar från såväl krossen som PEAB:s oljegrusvärk, för att reda ut vilka ljud som grannarna störts av. Grannarna menar att när de varit i kontakt med krossen, för att få informationom oljudet, så har de inte fått några tillfredsställande svar, men det håller Claes Pettersson inte med om.