Ord mot ord om transporten av eskilstunaparet

Ansvariga vid Mälarsjukhuset tillbakavisar kritiken från Universitetssjukhuset i Åbo om transporterna av det eskilstunapar, vars tvillingar avled i samband med förlossningen.
Kritiken från Åbo går ut på att föräldrarna tvingades flyga reguljärt på grund av svenska myndigheters snålhet. – Från svenska sidan sades det att 'de kan ju komma med färja', och sedan var det en slags kompromiss det där flygplanet, säger Aki Lindén som är sjukvårdsdirektör på Universitetssjukhuset i Åbo. Detta är en uppgift som tillbakavisas av Anders Ahlgren som är hälso- och sjukvårdschef på Mälarsjukhuset i Eskilstuna: – Nej, det är inte något alternativ som ingick i någon slags slutgiltig diskussion utan alla parter, som vi uppfattade, var överens om att detta var ett bra sätt, säger Ahlgren. "Dåligt organiserat" Sjukhusledningen i Åbo anser att fallet hanterats dåligt och var dåligt organiserat av svenska myndigheter. Det gäller framför allt hemkomsten: framme på Arlanda flygplats möttes inte föräldrarna av chauffören till den bårbil som skulle hämta upp dem. Det blev stor förvirring vid hemtransporten, och på kritiken svarar Anders Ahlgren på Mälarsjukhuset så här: – Det är mycket beklagligt, att det som hade gått bra hela vägen utifrån den situation de befann sig i - de hade fått en bra vård i Uppsala, bra vård i Åbo och en fin transport från Åbo till Arlanda - att det skulle klicka, det är mycket beklagligt i den svåra situation som föräldrarna befann sig i då. Det är som jag sade, att vi berörda parter måste titta på detta och försöka utvärdera vad som hände för att det inte ska upprepas i framtiden, säger Ahlgren. Saknas rutiner Föräldrarna hade förväntat sig en ambulanstransport när de kom hem från Åbo till Arlanda, men Mälarsjukhuset hade skickat en bårbil eftersom de svenska reglerna säger att varken taxi eller ambulans får transportera avlidna. Missförstånd uppstod på Arlanda vilket gjorde att bårbilsföraren aldrig hittade paret, som fick ta taxi till Eskilstuna, hävdar sjukvårdsledningen. Enligt sjukvårdsledningen saknas rutiner för denna ovanliga typ av transport. Man menar att Arlandas information och respektive flygbolag bör kontaktas i god tid för att undvika liknande situationer i framtiden. Kostadsfrågan har inte påverkat transportsättet. Detta skedde i samråd mellan sjukhusen och bygger på enbart medicinska bedömningar.