Plattform klar i Landstinget

En ökad satsning på att få in fler personer med annan kulturell bakgrund i vården och mer vård i privat regi - det är två satsningar som den nya regnbågskoalitionen i Landstinget lyfter fram när man idag presenterade sin politiska plattform för perioden fram till år 2010.  Plattformen innebär kompromisser både för de båda avhoppade vänsterpartisterna och för moderaterna.

Vården ska bli mer jämlik så att alla människor oavsett bakgrund ska få lika goda möjligheter till vård. Det innebär bland annat att landstinget i framtiden ska satsa på att anställa fler personer med invandrarbakgrund. Enligt Gustav Wachtmeister är detta en fråga där moderaterna tvingats kompromissa. I utbyte har de båda avhoppade vänsterpartisterna tvingats accepterat att öppna för privatiseringar inom vården där anställda ska kunna ta över driften av vårdcentraler, vilket varit en hjärtefråga för den moderatledda borgerligheten.

Då det gäller den hårt kritiserade nedläggningen av slutenvården vid barnkliniken i Nyköping så vill regnbågsalliansen lösa det genom att ge ökade möjligheter för både akut och planerad vård utanför landstinget Sörmland.  Som ett led i detta planerar man ingå avtal med omkringliggande landsting. Däremot ät det inte aktuellt att öppna barnklinikens slutenvårdsavdelning igen.